Avdelningsredovisning

Inför varje hösttermin fylls avdelningskassorna på till 4 000 kr. Detta förutsatt att redovisning gjorts för föregående år och att kassan inte överstiger 4 000 kr.

Respektive avdelning ska redovisa sin kassa vid slutet av verksamhetsåret, dock senast den 30 juni till kassören.

Här hittar ni blankett att fylla i samt ett exempel på hur det kan se ut.

Avdelningsredovisning

Avdelningsredovisning_exempel