Alla inlägg av Oskar Birkne

Anteckningar från ledarmiddag 13 juni

Avdelningarna till hösten

Gummihandskarna

Berndt
Stefan

Carolinerna

Anneli
Anna Li
Patrik J
Jens
Magnus
(Patrik F)
(Ronny)

Vikingarna

Anna B
Malin
Torbjörn M

Vingsuset

Jenny
Joanna
Joakim

Kväll för hela kåren där barnen gör någon aktivitet och föräldrarna rekryteras som ledare (eller åtminstone informeras om kåren).

Skogsdjuren

Susanne
Tobbe
(Emma H)

 

Anna NK blir samordnare för fixargruppen.

 

(Inte så) Kort om möte med Jakobsbergs scoutkår

Anna Li, Berndt och Stefan var på möte hos Jakobsbergs scoutkår i måndags. De har stor ledarbrist och är så här (Anna visar några millimeter med fingrarna) nära att lägga ner. De har barn.

Alla Järfällakårer var representerade. Känns som att alla i Järfällakårerna vill samarbeta. De satt och spånade på vad vi vill göra kortsiktigt och långsiktigt. Gick igenom alla kårers problem. Alla kårer har problem. Alla vill att vi ska samarbeta mer och hjälpa varandra mer. Spåning var att vi skulle skapa Järfälla scoutkår som paraplyorganisation med olika verksamhetsområden. Det är ju typ en tioårig plan i så fall.

Träff med alla ordföranden/styrelser i Järfällas kårer i början av höstterminen.
Jakobsberg gör gärna aktiviteter med andra kårer. Äventyrarna i Kallhäll kan ha hajker tillsammans med Jakobsberg. Vill vi göra aktiviteter på de andra avdelningarna? Man kan ställa krav på Jakobsberg att de tar med vuxna på mötena med oss.

Vad vill vi? Vart vill vi?

Visionen är att Kallhälls scoutkår ska bli förstahandsvalet bland fritidsaktiviteter i Kallhäll och Stäket.

Vi vill vara många som hjälper till i kåren och det har vi också blivit. Mer kan göras och det tar tid.

Vi kanske vill ha mer kvalitativ rekrytering (genuint intresserade där föräldrarna kan hjälpa till) än kvantitativ rekrytering t.ex. genom att synas på marknader och prata med folk.

Ta in de äldsta barnen som ledarassistenter. Svårare nu när det inte finns assistentkurs (även om Leda Scouting finns). Man kan pusha Birka scoutdistrikt att starta en. Att starta upp en rådspatrullkurs igen vore också önskvärt. Rådspatrull är ledare + patrulledare + vice patrulledare.

I verksamhetsplanen har vi sagt att vi vill satsa mer på kårens profil äventyr och friluftsliv. Är äventyr friluftsäventyr eller dramatiserade äventyr? Man kan ha samma äventyrstema på alla avdelningar och samla ledtrådar och sedan avsluta tillsammans med att alla hjälps åt att lösa problemet (vad det nu är).

Tidigare fanns en föräldraförening i kåren. Det gör det inte längre… Vi kan jobba mer med arbetsgrupperna. Vi måste bli bättre på att inte sitta på flera stolar.

Höstens kalendarium

Kick-off – lördag-söndag 25-26 augusti
Terminsstart – torsdag 30 augusti (Carolinerna)
Lägermöte – onsdag 19 september
Kårföräldramöte – torsdag 20 september
Ledarmiddag/ledarfika – onsdag 26 september (Vingsuset)
(Kallhällsdagen med höstmarknad – lördag 29 september) (skippas nog kårgemensamt men de avdelningar som vill kan kanske vara med)
St Georgsleken – söndag 7 oktober
(Arbetshelg på Vindalsö inför sommarläger – lördag-söndag 13-14 oktober) (3 pers från Bollhäll)
Basar – söndag 21 oktober
Höstlov – v 44
Distriktsstämma – Ej bestämt
Demokratijamboree – fredag-söndag 9-11 november
Julavslutning – tisdag 4 december
(Slammer på torpet) (skippas kanske)
Café Slammertorp – 23 september (Vikingarna) + november (Gummihandskarna) + 2 december (jul, gemensamt)
Julgransplundring/mys + planering – tisdag 8 januari

Sommarläger 2019 – 20-27 juli